ludovico.be|reizen
ludovico-be.index
l u d o v i c o . b e  |  r e i z e n

p o l e n
ludovico.be.parijs

     

klik telkens op een foto om verder te gaan | of bekijk het fotoalbum

ludovico-be.antwerpen
ludovico-be.reizen
ludovico-be.fotosludovico.be.warszawa ludovico.be.krakow ludovico.be.gdansk

ludovico.be.lodz ludovico.be.auschwitz ludovico.be.warszawa


Polen is weinig bekend land, een van de grotere in de Europese Unie, 40 miljoen inwoners, met een weing bekende geschiedenis en een weinig bekende bevolking (tenzij de karikatuur die er in de welvarende Westerse landen van wordt gemaak). Een land dat nog sterk afhankelijk is van de landbouw, met veel natuur, veel glooiende bossen, en een aantal fraaie historische steden - Warschau, Krakow, Gdansk - die het toeristisch erg interessant maken.

De geschiedenis is weinig bekend - wie weet dat het een Poolse legeraanvoerder was die bij het beleg van Wenen met zijn Poolse ruiterij het machtige Turkse leger de genadeslag toebracht? Soms lijkt het alsof het land altijd in de Russische invloedssfeer heeft gezeten, terwijl het toch een heel erg ontwikkeld onafhankelijkheidsgevoel bezit, gesteund op een sterk kristelijk gevoel. Het was in de middeleeuwen al een van de allereerste democratieën, maar is het grootste deel van de geschiedenis door andere landen overheerst. Een groot deel van Polen heeft tot de eerste WO deel uitgemaakt van het Pruissische koninkrijk, en was toen het slachtoffer van de monsterachtige uitroeing van de Joodse bevolking in de uitroeingskampen onder de Duitse bezetting tijdens de 2de WO.

Sinds de val van de muur, waar de onafhankelijke vakbond Solidarnosc onder leiding van Lech Walesa, sterk heeft toe bijgedragen, is het een land waar het verval uit de Oostbloktijd bestaat naast de drukke modernisering die het binnen afzienbare tijd op het welvaartspeil van de overige Europese landen moet brengen.| www.flickr.com/photos/ludovico-be | picasaweb.google.com/ludovico.be | ludovicos.blogspot.com |
| Laatst gewijzigd: 10/02/2007 | Alle foto's van de site © ludovico.be, Antwerpen |

optimaal weergegeven in MoZilla FireFox
Foto's van een rondreis door Polen: Waszawa (Warschau), Krakow, Auschwitz, Gdansk, Lodz   


Opgenomen in de webdirectory  http://berlijn.2link.be/