ludovico.be|antwerpen
ludovico-be.index     
l u d o v i c o . b e   |   a n t w e r p e n
d e   l e i e n  ( k l e i n e   r i n g b o u l e v a r d ) 

Na jarenlang gedokker op de vertrouwde kasseien, waarbij het openbaar vervoer zich tussen de haastende auto's moest wagen en de voetgangers voorzichtig laveerde tussen scheve plaveien, zullen automobilisten en wandelaars binnenkort  van een sjieke nieuwe boulevard kunnen gebruik maken. De aanleg van het zuidelijke deel van de Leien, van de Bolivarplaats (aan het nieuwe gerechtsgebouw) tot aan de Teniersplaats (Opera) nadert zijn voltooiing. (voor meer informatie: website) 


[situatie juli 2005]
Voor de Nationale Bank van België ligt een ingewikkeld knooppunt van wegen en sporen, tunnels, ondergrondse parking en haltes voor bus en tram.

ludovico.be|antwerpen| www.flickr.com/photos/ludovico-be | picasaweb.google.com/ludovico.be | ludovicos.blogspot.com |
| Laatst gewijzigd: 10/02/2007 | Alle foto's van de site © ludovico.be, Antwerpen |

optimaal weergegeven in MoZilla FireFox