White House

WASHINGTON_DSC_0004 ASCII
1 ASCII
WASHINGTON_DSC_0013 ASCII
2 ASCII
WASHINGTON_DSC_1132 ASCII
3 ASCII
DSC_1134 ASCII
4 DSC_1134 ASCII
WASHINGTON_P1020209 ASCII
5 ASCII